عنوان سایت
دوشنبه 3اردیبهشت 1397
  اخبار سازمان
در دوره جديد تغيير و تحولات سازمان بسيج اساتيد کشور نگاهشان ، نگاه بومي به مسائل کشور و اح ...
جانشین سازمان بسیج اساتید استان قم گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری کارگروه‌های ...
ما اساتید بسیجی دنشگاهها در مقابل تهدیدها آرم سپاه را به سینه می چسبانیم
نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی در قم برگزار می گردد
خطاب به دبير کل محترم سازمان ملل متحد در محکوميت جنايت اخير رژيم آل سعود در بمباران وحشيان ...
  اخبار برگزیده
در دوره جديد تغيير و تحولات سازمان بسيج اساتيد کشور نگاهشان ، نگاه بومي به مسائل کشور و اح ...
جانشین سازمان بسیج اساتید استان قم گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری کارگروه‌های ...
نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی در قم برگزار می گردد
خطاب به دبير کل محترم سازمان ملل متحد در محکوميت جنايت اخير رژيم آل سعود در بمباران وحشيان ...
  اخبار عمومی
در دوره جديد تغيير و تحولات سازمان بسيج اساتيد کشور نگاهشان ، نگاه بومي به مسائل کشور و اح ...
جانشین سازمان بسیج اساتید استان قم گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری کارگروه‌های ...
ما اساتید بسیجی دنشگاهها در مقابل تهدیدها آرم سپاه را به سینه می چسبانیم
نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی در قم برگزار می گردد
خطاب به دبير کل محترم سازمان ملل متحد در محکوميت جنايت اخير رژيم آل سعود در بمباران وحشيان ...
  اخبار دانشگاهها
در دوره جديد تغيير و تحولات سازمان بسيج اساتيد کشور نگاهشان ، نگاه بومي به مسائل کشور و اح ...
جانشین سازمان بسیج اساتید استان قم گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری کارگروه‌های ...
ما اساتید بسیجی دنشگاهها در مقابل تهدیدها آرم سپاه را به سینه می چسبانیم
نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی در قم برگزار می گردد
خطاب به دبير کل محترم سازمان ملل متحد در محکوميت جنايت اخير رژيم آل سعود در بمباران وحشيان ...